θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 08, 2018

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος! Μιὰ λυκοφωλιά!


 
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος! Μιὰ λυκοφωλιά! Ἀκούστε με ἀγαπημένοι μου Ἕλληνες.
Ἀκούστε τὸν θλιβερὸ ἀπολογισμὸ τοῦ «ἔργου» τῆς κάστας τῶν ἱερέων στὴν χώρα μας
καὶ δῆτε, ποῦ μπορεῖ νὰ καταντήσῃ τὸν ἄνθρωπο ἡ τυραννία…
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀγοράζει τὸν πατριαρχικὸ θρόνο ἀπὸ τὸν Μεγάλο Βεζύρη,
καταβάλλοντας τεράστιο χρηματικὸ ποσόν. Ἔπειτα τὸν πουλᾷ σὲ ὅποιον τῆς
δώσῃ τὰ περισσότερα καὶ ὁρίζει τὸν ἀγοραστὴ ὡς πατριάρχη. Ὁ τελευταῖος, γιὰ
νὰ πάρῃ πίσω τὰ χρήματα, ποὺ ἔδωσε γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ πατριαρχικοῦ θώκου,
πουλᾷ τὶς ἐπισκοπὲς καὶ τὶς ἀρχιεπισκοπὲς σὲ ὅποιον τοῦ δώσῃ τὰ περισσότερα
χρήματα κι ἔτσι ὁρίζει τοὺς ἀρχιεπισκόπους. Οἱ ἀρχιεπίσκοποι μὲ τὴν σειρά τους
πωλοῦν σὲ ἄλλους τὶς ἐπισκοπὲς κι ἐκεῖνοι τὶς πωλοῦν στοὺς χριστιανούς, δηλαδὴ
χαρατσώνουν τὸν λαό, προκειμένου νὰ πάρουν πίσω ὅ,τι ξόδεψαν. Αὐτὸς εἶναι μὲ
λίγα λόγια ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιλέγονται οἱ ἱεράρχες, δηλαδὴ τὸ χρυσάφι.

Περιοδικο "Δαυλος" Τ. 315