θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 18, 2018

Ψαλμῳδίες κατὰ τῆς ἀνομβρίας

 
 
Κύριε διευθυντά,
Σὲ μία πρωινὴ ἐκπομπὴ τῆς 28ης Μαΐου κά-
ποιος δημοσιογράφος ἔκανε ρεπορτὰζ στὴν νό-
τιο Ρόδο μὲ θέμα τὴν κατὰ ὀκτὼ μέτρα μείωση
τῆς στάθμης τῆς λίμνης, ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ. Σὲ
μία παλαιότερη φωτογραφία (τοῦ 2005) φαινό-
ταν λίγο ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς λίμνης
νὰ ξεχωρίζῃ ἕνα μικρὸ κομμάτι τρούλλου ἀπὸ
ἕνα μικρὸ χριστιανικὸ ναό.
Οἱ κλιματικὲς ἀλλαγὲς καὶ ἡ ἀνομβρία ἔφε-
ραν στὸ φῶς τὸ ναὸ –θαῦμα!– κι ἄρχισαν τὶς
ψαλμῳδίες, τὰ «Χριστὸς ἀνέστη» κ.τ.λ.. Ἐπ’
εὐκαιρίᾳ τοῦ συμβάντος δήμαρχος, παπᾶς καὶ
ὅλοι οἱ ἀδαεῖς στήθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ
προσεύχονταν. Ἀντὶ ἡ ἄρχουσα τάξη τοῦ τό-
που νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ θέμα ἐπιστημονικὰ καὶ
νὰ πάρουν τὰ μέτρα τους, αὐτοὶ προσπαθοῦ-
σαν νὰ μετατοπίσουν τὸ πρόβλημα στὸ θεό.
Ἀκόμα καὶ ὁ διοργανωτὴς τῆς ἐκπομπῆς τοὺς
προέτρεψε νὰ σταματήσουν τοὺς ψαλμοὺς λέ-
γοντάς τους τὸ γνωστὸ «σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χεῖ-
ρα κίνει».
Μετὰ τιμῆς
Γεώργιος Λαγωνίκας
Ἀθήνα
 
ΔΑΥΛΟΣ 316, Σεπτέμβριος 2008 22377