θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 22, 2018

Ὡς ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος;

 
 
 Σὲ ξένον ἀχυρῶνα

 Ὑπογραφὲς συλλέγουν Νεοέλληνες στὸ Διαδίκτυο, προκειμένου νὰ ἐπαναλειτουργήσῃ ἡ Ἁγία Σοφία, ὅπως παλαιά.

Δηλαδὴ ὡς τί;
Ὡς ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος, ὅπως ἦταν, πρὶν τὸν γκρεμίσουν οἱ Βυζαντινοὶ
ανθέλληνες αὐτοκράτορες;
 
(Βλ. «Ἡ Θαμμένη Ἑλλάδα, ἔκδ. «Δαυλός», 2006.)