θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 19, 2018

Τα αποσπάσματα των ημερολογίων του TurnerΤα αποσπάσματα των ημερολογίων του Turner

Τα ημερολόγια του Turner από τον William Luther Pierce

"Οι άνθρωποι από όλες τις πλευρές της πολιτικής συζήτησης ... φαίνεται να θέλουν να παρεμβαίνουν σε άλλους που έχουν πρόσβαση σε ιδέες με τις οποίες διαφωνούν. Στο πνεύμα της ελεύθερης έκφρασης. . . Θα πρότεινα μια πολύ πιο κατάλληλη πορεία δράσης θα ήταν να εκθέσετε και να συζητήσετε αυτές τις ιδέες σε μια συντονισμένη προσπάθεια για να βεβαιωθείτε ότι η αλήθεια αναδύεται ".
- Andrew MacDonald, Τα ημερολόγια του Turner: Ένα μυθιστόρημα

The Turner Diaries Quotes

The Turner Diaries by William Luther Pierce

“People from all sides of the political debate... seem to want to interfere with others having access to ideas with which they disagree. In the spirit of free expression. . . I'd suggest a far more appropriate course of action would be to expose and debate those ideas in a concerted effort to make certain that the truth emerges.”
― Andrew MacDonald, The Turner Diaries: A Novel