θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, May 31, 2018

Στο Βυζάντιο, Έλλην ή ελληνίζων ήταν βαριά κατηγορία .

 
 
Στο Βυζάντιο, Έλλην ή ελληνίζων ήταν βαριά κατηγορία που επί πολλούς αιώνες ετιμωρείτο με θάνατο, το 1852, οι πονηροί και οι επιτήδειοι, εφηύραν το παραμύθι του Ελληνο-χριστιανισμού και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ως μία ισχυρή δικαιολογία για να επιβληθεί η Ορθόδοξος Εκκλησία στο νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος.