θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 14, 2018

Η απόκρυψη της χειρός είναι μία συμβολική κίνηση..

 
 
 
 
 
 
 
Τι σκέφτεστε για αυτές τις εικόνες; Έχουν κάτι κοινό.  - το κρυμμένο χέρι. Θα μπορούσε να είναι απλά μια σύμπτωση; Όχι αυτή η απόκρυψη της χειρός είναι μία συμβολική κίνηση.
 
 
What do you think about this pictures?
they have one thing in common - the hidden hand sign.
it could be just a coincidence?
NO this hiding of the hand gesture