θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, April 18, 2018

Το οθωμανικό «Ρουμ μιλλέτ» είναι οι "Ρωμιοί" των ορθόδοξων θεοκρατών

 
 
Ο γνωστός μοναχός του Άθωνα Κοσμάς ο Αιτωλός ή «Πατροκοσμάς» ήταν υπηρέτης της πονηρής ιδέας του λεγομένου «Γένους», που στην ορολογία των ορθόδοξων θεοκρατών σήμαινε και εξακολουθεί να σημαίνει, απλώς το οθωμανικό «Ρουμ μιλλέτ».