θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 01, 2018

Ιουλιανός: Σταγόνες ιερού αίματος (Ιχώρ) εβλάστησαν το γένος των Ελλήνων.

 
 
Κατά τον Αυτοκράτορα Ιουλιανό :

 " Όταν ο Ζεύς εκόσμει τα πάντα και ιδιαίτερα την Ελλάδα, σταγόνες ιερού αίματος (Ιχώρ) πέφτοντας από τον ουρανό είς τον Ελλαδικό χώρο, εβλάστησαν το γένος των ανθρώπων".
 
 "Αυτοκράτωρ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Επιστολή Δ' ".
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ