θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 20, 2018

Εμείς κάποτε εορτάσαμε τη γονιμότητα

 
Φέρνοντας τον Μάιο:
Ανοιξιάτικα Φεστιβάλ Γονιμότητας
από την Carolyn Emerick
 
Σκέψεις για την Εποχή μας.

Στην παρούσα εποχή μας, υπάρχουν πολλά που οδηγούν στην πτώση της Δύσης. Αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα που απαιτεί περισσότερο χώρο από ό, τι έχω εδώ. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο από αυτή τη συζήτηση που φέρνει την τελετουργία.
Ένας έγκυρος προβληματισμός που οι εθνικοευρωπαίοι έχουν σήμερα, είναι η
έλλειψη γονιμότητας συγκριτικά
με άλλες εθνοτικές ομάδες παγκοσμίως και που μας αντικαθιστούν δημογραφικά στις χώρες μας. Πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας ότι εμείς κάποτε εορτάσαμε τη γονιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Οι συμβολισμοί, οι εικόνες, οι θεοί και οι θεές της γονιμότητας τιμήθηκαν και ναι, οι πραγματικές σεξουαλικές τελετές σε αυτές τις γιορτές πιστοποιούνται από τα ιστορικά αρχεία, εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
 
Bringing in the May:
Spring Fertility Festivals
by Carolyn Emerick
Considerations for Today
In our current epoch, there is a lot of banging on about the downfall of the West. This is a complex topic that requires more space than I have here. However, there is one point from this discussion that bear selucidation. One valid concern that ethnic-Europeans have today is our
lack of fertility comparatively with other ethnic groups both worldwide and who are replacing us demographically in our own lands. It bears considering that we once celebrated fertility throughout the calendar year. Symbolism, imagery, gods and goddesses of fertility were honored, and, yes, actual sex rites at these holidays are attested for in the historical record for
hundreds of years.