θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, April 12, 2018

Αστρονομική χρονολόγηση του τέλους του Τρωικού Πολέμου
Αστρονομική χρονολόγηση του τέλους του Τρωικού Πολέμου
  Σταύρος Παπαμαρινόπουλος


Ομιλία του καθηγητού Σταύρου Παπαμαρινόπουλου  με θέμα την χρονολόγηση του τέλους του Τρωικού Πολέμου, όπου συγκρίνονται τα φυσικά φαινόμενα που περιγράφει ο Όμηρος με τα αστρονομικά με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκαλυφθεί η ιστορική αλήθεια της αφηγήσεως.