θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 09, 2018

Κικέρων: Οι πολίτες πρέπει να μάθουν και πάλι να δουλεύουν.

 
 
"Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ισορροπημένος, το δημόσιο ταμείο θα πρέπει να ξαναγεμίζει,
το δημόσιο χρέος θα πρέπει να μειωθεί,
η αλαζονεία της διοίκησης θα πρέπει να μετριάζεται
και να ελέγχεται
και η βοήθεια σε ξένες χώρες θα πρέπει να περιορίζεται, για να μη χρεοκοπήσει η Ρώμη.
Οι πολίτες πρέπει να μάθουν και πάλι να δουλεύουν, αντί να ζουν με δημόσια βοήθεια. "
- Cicero, 55 π.Χ.
 
“The budget should be balanced, the Treasury should be refilled, public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be tempered and controlled, and the assistance to foreign lands should be curtailed lest Rome become bankrupt. People must again learn to work, instead of living on public assistance.”
— Cicero, 55 BC