θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, February 18, 2018

Όλοι οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι έγραψαν από ένα βιβλίο "Περί φύσεως".

 
 
Όλοι οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι έγραψαν από ένα βιβλίο "Περί φύσεως".
 
Ενώ όλοι οι χριστιανοί "Απολογητές" έγραψαν από ένα βιβλίο "Κατά Ελλήνων".
 
All Pre-Socratic philosophers wrote a book "On Nature".

 
While all Christians "Apologists" wrote from a book "Against Hellenes ". (Greeks)