θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, February 18, 2018

"Ο φάκελος (διαθήκη) με τα σχέδια του Μέγα Αλέξανδρου".

 
 
Γιατί ο Περδίκκας, που βρήκε στον φάκελο του βασιλιά (Μέγα Αλέξανδρου) σχέδια διαταγών για την αποπεράτωση της πυράς του Ηφαιστίωνος, που απαιτούσε μεγάλη δαπάνη, επίσης και για τα άλλα σχέδια του βασιλιά, που ήταν πολλά και μεγάλα και απαιτούσαν τεράστια δαπάνη, αποφάσισε να τα ακύρωση όλα.
Και για να μη φανεί, ότι με τη δική του μόνο γνώμη διαγράφει κάτι απ' τη δόξα του Αλέξανδρου, έφερε το θέμα στη γενική συνέλευση των Μακεδόνων.
Απ' τα σχέδια αυτά του Αλέξανδρου, τα πιο μεγάλα και τα πιο αξιομνημόνευτα ήταν τα εξής : Να ναυπηγήση χίλια πλοία πολεμικά σκάφη, μεγαλύτερα από τις τριήρεις, στη Συρία και την Κιλικία και την Κύπρο για να εκστρατεύση εναντίον των Καρχηδονίων και των άλλων λαών που κατοικούσαν στα παράλια της Λιβύης και της Ιβηρίας και στη συνεχόμενη παραθαλάσσια ζώνη ως τη Σικελία.
Να κατασκευάση ένα δρόμο κατά μήκος της ακτής της Λιβύης που να φθάνει ως τις Ηράκλειες στήλες, και να κατασκευάση επίσης στα κατάλληλα σημεία λιμένες και ναυστάθμους για τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου στόλου.
Να αναγείρη εξ πολυτελείς ναούς με μια δαπάνη χιλίων πεντακοσίων ταλάντων για τον καθένα. Και τέλος να ιδρύσει πόλεις και να μεταφυτεύση πληθυσμούς απ' την Ασία ώστε να φέρει τις μεγαλύτερες ηπείρους σε μια κοινότητα και φιλική συγγένεια με τις επιγαμίες και τους οικογενειακούς δεσμούς.
Οι ναοί που αναφέραμε έπρεπε να κατασκευασθούν στη Δήλο και στους Δελφούς και στη Δωδώνη, στη Μακεδονία ένας ναός προς τιμήν του Διός στο Δίον, στην Αμφίπολη ναός της Ταυροπόλου Αρτέμιδος, και στην Κύρνο ναός της Αθηνάς.
Και στο Ίλιο επίσης πρόβλεπε να ιδρυθή ναός της Αθηνάς, τέτοιος που μεγαλύτερος του να μην υπάρξη ποτέ.
Επίσης να ιδρυθή τάφος του πατέρα του Φιλίππου, παρόμοιος με τη μεγαλύτερη απ' τις πυραμίδες της Αιγύπτου, τις οποίες καταριθμούν μεταξύ των επτά μεγαλυτέρων έργων του ανθρώπου.
Όταν διαβάστηκαν όλα τα σχέδια του Αλεξάνδρου, οι Μακεδόνες, αν και εκτιμούσαν πολύ τον Αλέξανδρο, έβλεπαν ότι τα σχέδια του ήταν μεγαλεπήβολα και ανεφάρμοστα και αποφάσισαν να μη εκτελέσουν κανένα.
 
ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΙΗ' παρ. 2-6.
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ