θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, February 28, 2018

Τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός.

 
 
Τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός.
 
" Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τα ισχυρά"
Α΄ Κορ.1, 21-29.
 
Τώρα βλέπεις ιδίοις όμμασι ποιοί είναι και ποιούς σκοπούς εξυπηρετούν "τα μώρα του κόσμου", αν και δε βλέπω το αυτί των "σοφών" να ιδρώνει και πολύ. Και επίσης:
 
"Μηδείς ας μη εξαπατά εαυτόν• εάν τις μεταξύ σας νομίζη ότι είναι σοφός εν τω κόσμω τούτω, ας γίνει μωρός διά να γίνει σοφός." Α' Κορ. 3. 17.
 
Ωραία ! Τώρα ας αποφασίσουμε τελικά ποιός είναι ο μωρός ο έχων "χρείαν γάλακτος" και ποιός ο σοφός ο έχων χρείαν "στερεάς τροφής", αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα ζοριστείς φίλε. Θα ζοριστείς πολύ !
 
«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίαςhttp://www.pare-dose.net