θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, February 20, 2018

"Πελασγοί οι πανάρχαιοι Έλληνες".

 
 
"Πελασγοί οι πανάρχαιοι  Έλληνες".
 
Για τους Πελασγούς όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι ήταν κάποιο αρχαίο φύλο διασκορπισμένο σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα μεταξύ των Αιολέων της Θεσσαλίας.
Ο Έφορος λέει πως κατά την γνώμη του ήταν ανέκαθεν Αρκάδες και γι' αυτό επέλεξαν τον στρατιωτικό βίο και πως προέτρεψαν στον ίδιο τρόπο ζωής πολλούς και κατόπιν τους έδωσαν το όνομα τους.
Έτσι απέκτησαν μεγάλη φήμη και μεταξύ των Ελλήνων και μεταξύ των άλλων στων οποίων τα μέρη έτυχε να πάνε.
Υπήρξαν έποικοι ακόμη και της Κρήτης, όπως λέει ο Όμηρος. Συγκεκριμένα, λέει ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη :
 <<διάφορες γλώσσες αναμεμιγμένες μεταξύ τους. Εκεί κατοικούν Αχαιοί, Ετεόκρητες μεγαλόκαρδοι, Κύδωνες, Δωριείς με λοφία που σείονται και θεϊκοί Πελασγοί>>. ΟΔ .ραψ. Τ. στιχ. 175-177.

Πελασγικό Άργος ονομάζεται και η Θεσσαλία, το τμήμα δηλαδή μεταξύ των εκβολών του Πηνειού και των Θερμοπυλών μέχρι τις ορεινές περιοχές τις Πίνδου, επειδή οι Πελασγοί είχαν επεκτείνει την κυριαρχία τους σε αυτά τα μέρη. Και τον Δία τον Δωδωναίο ο ίδιος ο ποιητής τον ονομάζει Πελασγικό :
"άρχοντα Δία, Δωδωναίε, Πελασγικέ".
ΙΛ. ραψ. Π. στιχ. 233

Πολλοί έχουν ονομάσει και τα Ηπειρωτικά έθνη Πελασγικά, επειδή, κατά την γνώμη τους, η κυριαρχία των Πελασγών είχε επεκταθεί ως εδώ. Επίσης, επειδή πολλοί από τους ήρωες είχαν το όνομα Πελασγός, οι μεταγενέστεροι βάσει του ονόματος εκείνων έδωσαν την επωνυμία σε πολλά από τα γέγη.
Ονόμασαν και την Λέσβο Πελασγία, και ο Όμηρος ονόμασε Πελασγούς τους γείτονες των Κιλίκων της Τρωάδας :
<<ο Ιππόθοος οδήγησε φύλα Πελασγών που μάχονταν με ξίφος, των Πελασγών που κατοικούσαν στην εύφορη Λάρισα>>.
 ΙΛ. ραψ. Β. στιχ. 840
Η άποψη του Εφόρου, ότι αυτό το φύλο προέρχεται από την Αρκαδία, βασίστηκε στα λεγόμενα του Ησιόδου, που λέει συγκεκριμένα :
"γεννήθηκαν γιοί από τον Θεϊκό Λυκάονα, τον οποίο γέννησε κάποτε ο Πελασγός". (ο γενάρχης των Πελασγών).
Ο Αισχύλος στις "Ικέτιδες" ή στις "Δαναΐδες" λέει πως κατάγονται από το Άργος των Μυκηνών.
Ο Έφορος λέει ότι και η Πελοπόννησος ονομάσθηκε Πελασγία, αλλά και ο Ευριπίδης στον "Αρχέλαο" λέει ότι : <<ο Δαναός, ο πατέρας των 50 θυγατέρων ήρθε στο Άργος και κατοίκησε στην πόλη του Ινάχου. Εθέσπισε νόμο πανελλήνιο να ονομάζονται Δαναοί.
Αυτοί που πριν είχαν το όνομα Πελασγοί>>.
Ο Αντικλείδης λέει ότι πρώτοι ίδρυσαν οικισμούς στις περιοχές Λήμνου και Ίμβρου και μάλιστα ότι κάποιοι από αυτούς απέπλευσαν για την Ιταλία μαζί με τον Τυρρηνό, τον γιο του 'Ατυος. Και οι συγγραφείς της "Ατθίδος" λένε για τους Πελασγούς ότι έφθασαν και μέχρι την Αθήνα και ότι ονομάσθηκαν από τους κατοίκους της Αττικής Πελαργοί, επειδή ήταν περιπλανώμενοι και σαν τα πουλιά πήγαιναν όπου τύχαινε.

ΣΤΡΑΒΩΝ  Γεωγραφικά,  Ε. 2. 4
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ