θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, February 21, 2018

Οι Σελλοί οι λεγόμενοι τότε μεν Γραικοί σήμερον δε Έλληνες.

 
 
Κατά την πανάρχαια Ελληνική παράδοση ο Έλλην ήταν υιός του Διός και της Πύρρας, ενώ κατά άλλην παράδοση ήταν γιος του Δευκαλίωνος, υιού του Προμηθέως και της Πύρρας.
Οι πανάρχαιες παραδόσεις θέλουν την καταγωγή παλαιών ανδρών ή φυλών, όπως και τον Ελληνα, τον επώνυμο ήρωα ή γενάρχη της φυλής των Ελλήνων ως γεννηθέντα από θεούς ή υιούς Θεών ή ημίθεων.
Αργότερα όμως όταν η έρευνα για την καταγωγή του γενάρχου των Ελλήνων προσέφυγε σε πηγές λιγότερο Μυθολογικές, λέγεται ότι το όνομα Ελλάς και Έλλην προήλθε εκ του ονόματος των κατοίκων της Δωδώνης Ελλών ή Σελλών, τους οποίους αναφέρει ο Όμηρος <<Δία, βασιλιά, Δωδωναίε, Πελασγικέ, που κάθεσαι μακρυά και προστατεύεις τη Δωδώνη με το βαρύ χειμώνα γύρω δε Σελλοί κατοικούν οι ερμηνεύεται των χρησμών σου που κοιμούνται κατά γης και έχουν άνιπτα πόδια>>. ΙΛ. Π. 233-235.
Υπέρ της ετυμολογίας αυτής συνηγορεί και ο Αριστοτέλης στα Μετεωρολογικά (1 352 a) όπου αναφερόμενος στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος γράφει : <<γύρω στην αρχαία Ελλάδα. Αυτή δε είναι η χώρα που ευρίσκεται γύρω από την Δωδώνη και τον Αχελώο... κατοικούσαν δε εκεί οι Σελλοί και οι λεγόμενοι τότε μεν Γραικοί σήμερον δε Έλληνες>>.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το όνομα Έλλην υπάρχει ήδη και στα Ομηρικά έπη.
Ο Αχιλλέας ηγείτο Πελασγών Ελλήνων : <<εκείνους πάλιν που κατοικούσαν στο Πελασγικόν Αργος, που κατείχον την Άλον την Αλόπην και την Τραχίνα, που είχαν την Φθίαν και την Ελλάδα με τις όμορφες γυναίκες που ελέγοντο Μυρμιδόνες και Έλληνες και Αχαιοί, αυτών αρχηγός ήτο ο Αχιλλεύς με πενήντα πλοία>>. ΙΛ. Β. 681-685.
Συνεπώς το όνομα Έλλην ή άλλο όνομα με συγγενή προφορά, το οποίο έγινε μετά ταύτα Έλλην, υπήρχε και στους προϊστορικούς χρόνους, αφού Αρκάδες, οι πρώτοι Πελασγοί κατά την παράδοση, ελέγοντο και <Προσέληνοι>, κατόπιν όλων αυτών, η προσπάθεια να εμφανισθούν οι Έλληνες ως ξένοι και όχι αυτόχθονες στην χώρα όπου δημιούργησαν ένα ανεπανάληπτο πολιτισμό, όχι μόνο δεν ευσταθούν, αλλά και εκμηδενίζεται πλήρως.
Διότι το όνομα Ελλάς και Ελλην, όχι μόνο γεννήθηκε και υπήρξε στον τόπο αυτό, αλλά η προέλευση η καταγωγή του συγχέεται με παραδόσεις προϊστορικές και Μυθολογικές δηλαδή πανάρχαια χρονολογικώς.

  (για τις λέξεις Ελλάς, Έλλην βλέπε Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας "Λίντελ και Σκότ").
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ