θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 19, 2018

Οι βάρβαροι βρίσκονται μεταξύ μας.

 
 
Οι βάρβαροι είναι μεταξύ μας. Δεν κρύβονται στα δεξιά ή στα κάτω άκρα της κοινωνίας, δεν ανήκουν στους αμόρφωτους ή τους εκπαιδευτικά αποτυχημένους, δεν προέρχονται από υποανάπτυκτες περιοχές. Κάθονται στους μοχλούς επιρροής στην τέχνη και την επιστήμη, γράφουν σε ποιοτικές εκδόσεις, συζητούν σε πανεπιστήμια, διαχειρίζονται γκαλερί τέχνης, κυριαρχούν στις ομιλίες. Παρόλα αυτά, είναι βάρβαροι, επειδή στην εσωτερική τους ύπαρξη, περιφρονούν την τέχνη.
 
The barbarians are among us. They are not lurking on the right or lower edges of society, they are not among the uneducated or the educationally failed, they do not come from under-developed regions. They are sitting at the levers of influence in art and science, they write in quality publications, discuss at universities, manage art galleries, dominate the talk shows. Nonetheless, they are barbarians, for in their innermost being, they despise art.