θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 12, 2018

Tiritomba

 


Tiritomba
Sera jette, sera jette a lla marina,
pe trovà ‘na nnamorata,
janca e rossa, janca e rossa, aggrazziata,
fatta proprio pe scialà.

Tiritomba, tiritomba, tiritomba
tiritomba a ll'aria va,
Tiritomba, tiritomba, tiritomba a ll'aria va.
 
Tiritomba
 
One time in the evening, in the evening I went to the seaside,
to find a girlfriend ( for myself) ,
of light skin and with rosy cheeks, of light skin and with rosy cheeks, very graceful,
with whom I can live my life in joy fun.
 

Tiritomba, tiritomba,tiritomba 
is sounding in the air,
Tiritomba, tiritomba, tiritomba
it goes in the air.