θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 14, 2018

Να πως τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να ελέγξουν τις σκέψεις μας.

 
 
Η ίδια ακριβώς εφημερίδα, η ίδια ακριβώς ημερομηνία, που πωλείται σε διαφορετικές περιοχές ανάλογα με τα πολιτικά κόμματα της περιοχής.
Αυτή είναι μια σαφής περίπτωση των μέσων ενημέρωσης που προσπαθούν να ελέγξουν τις σκέψεις μας.
(Alan Newell) (i.redd.it)
 
Same exact newspaper, same exact date, sold in different areas depending the political parties in that area. This is a clear case of the media trying to control your thoughts.
(Alan Newell) (i.redd.it)