θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, January 08, 2018

Στὸ λάκκο τῶν λεόντων

 
 
Στὸ λάκκο τῶν λεόντων

Ὅλοι εἴδαμε στὰ κεντρικὰ δελτία εἰδήσεων τῆς 3/11/04 τὸν ζηλωτὴ Φιλιππινέζο χριστιανὸ ποὺ μπῆκε κρυφὰ ἀπὸ τοὺς φύλακες σὲ κλουβὶ λιονταριῶν, νὰ «προσπαθῇ νὰ τὰ προσηλυτίσῃ στὸν χριστιανισμὸ κατηχώντας τα», νὰ ξεσκίζουν τὰ ἀνυποψίαστα ζῷα τὶς σάρκες του καὶ νὰ σῴζεται τὴν τελευταία στιγμή, ὅταν πρόλαβαν οἱ φύλακες νὰ ἀναισθητοποιήσουν τὰ θηρία πυροβολώντας τα. Ἐκεῖνο ποὺ τόνιζε ἡ εἰδησεογραφία γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό, ἦταν ὅτι ὁ παθὼν «παρουσίαζε ψυχολογικὰ προβλήματα». Ἀλλὰ οἱ συγγραφεῖς τῶν θεόπνευστων βιβλίων μας, ποὺ περιγράφουν ὡς γεγονὸς τὴν ἀσφαλῆ («θείᾳ χάριτι») εἴσοδο τοῦ ἐξίσου εὐσεβοῦς προφήτη Δανιὴλ στὸ «Λάκκο τῶν Λεόντων», ποὺ προφανῶς μιμήθηκε ὁ δύστυχος Φιλιππινέζος, τί εἴδους «προβλήματα» ἆραγε παρουσίαζαν – κι ὄχι μόνον αὐτοί, ἀλλὰ κι ἐμεῖς, οἱ εὐλαβεῖς πιστοί του;
Γ.Σ.Π.

ΔΑΥΛΟΣ/275, Δεκέμβριος 2004