θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 19, 2018

Όταν έφυγαν οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, η Μακεδονία παρέμεινε μια καθαρά ελληνική περιοχή.

 
 
Όταν έφυγαν οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, η Μακεδονία παρέμεινε μια καθαρά ελληνική περιοχή.
 
When the Turks and the Bulgarians left, Macedonia remained a purely Greek region.