θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 28, 2018

Διάλεξη: Ἀρχαῖοι Μύθοι καί Σύγχρονα Παραμύθια

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
(Περίτιος - Δύστριος)
 
Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018, 20.00΄,
Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ομιλία του
 Φεβρουαρίου, από τον Α.- Σ. ΧΡΑΠΗ, με τίτλο
«Ἀρχαῖοι Μύθοι καί Σύγχρονα Παραμύθια».