θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, January 09, 2018

Λατρείαν των ειδώλων, δεν εγνώρισαν οι Ελληνες.

 
 
Vandalism of an Ancient Greek statue by early Christians.
 
Η ταύτιση του Έλληνος με τον ''ειδωλολάτρη'' είναι στα πλαίσια της απαξίωσης του κάθε τι ελληνικού από την εβραϊκή αίρεση που λέγεται χριστιανισμός και που επιβλήθηκε δια πυρός και σιδήρου από τους Ρωμαίους για πολιτικούς λόγους.
Οι ύβρεις κατά του Ελληνισμού στα κείμενα των Πατέρων και στην χριστιανική υμνολογία, δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολιών για το που αναφέρονται. Είναι ξεκάθαρο. Είτε αναφέρονται στους Έλληνες, είτε στους μετέχοντες του ελληνικού πολιτισμού (τους ''ελληνίζοντες'' δηλαδή), είτε στους εθνικούς- θρησκευτικά, ο κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι ο ελληνισμός ως σύστημα αξιών, πολιτισμού, και ιδέας. Αφόρισαν, απαξίωσαν, καταδίκασαν και ποινικοποίησαν, όλα όσα δεν μπόρεσαν να κλέψουν, ενώ όσα έκλεψαν, τα διαστρέβλωσαν προκειμένου να φτιάξουν μια καρικατούρα με φιλοσοφικοθρησκευτικό επίχρισμα, δηλαδή την θεολογία.
Η ταύτιση του Έλληνα με τον ''ειδωλολάτρη'', έγινε νωρίτερα, κατά τα ελληνιστικά χρόνια, επί εποχής Αντιόχου του Επιφανούς, όταν είχε αρχίσει να εξελληνίζεται η Παλαιστίνη, ως αντίδραση από τους σκληροπυρηνικούς Ιουδαίους. Αυτό το συνέχισε ο χριστιανισμός, ως παρακλάδι της Εβραϊκής θρησκείας και κοσμοαντίληψης.
Ο Τωμαδάκης, γράφει ότι, ''Η μεγαλυτέρα διαβολή την οποίαν ενήργησε κατά του κλασικού κόσμου είναι η εμφάνισις αυτού ως ειδωλολατρικού. Λατρείαν των ειδώλων, δι ήν κατηγορούν τα συναξάρια τους μη χριστιανούς συχνότατα, δεν εγνώρισαν οι Ελληνες".
«Ενώ όμως καθιερώθηκε η ελληνική ως επίσημη γλώσσα του κράτους (σημείωση: ζ’ αιώνας) οι πλατειές μάζες του πληθυσμού, που ήταν φανατισμένες από τα χριστιανικά δόγματα, μισούσαν την αρχαία Ελλάδα. Το όνομα Έλλην σήμαινε τον ειδωλολάτρη. Οι κάτω από τον Όλυμπο κάτοικοι λέγονταν τώρα όχι Έλληνες αλλά Ελλαδικοί και Κατωτικοί. Ακόμα υπήρχαν και νομοθετικές διατάξεις που χαρακτήριζαν μυσαρούς τους Έλληνες: ‘’Επειδή τινές εύρηνται εκ των ανοσίων και μυσαρών Ελλήνων κατεχόμενοι πλάνη’’ (Ιουστίνου Κώδικας Α’, 11,10). Επίσης άλλοι έβριζαν τους Έλληνες και τους έλεγαν "Σαρακινούς, παμμίαρους΄΄. Και η αιτία είναι ότι παρ’ όλους τους διωγμούς, υπήρχαν πολλοί που ενδιαφέρονταν για τα αρχαία ελληνικά Γράμματα και κριτικάριζαν την χριστιανική θεολογία. Γι’ αυτό οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου κράτησαν την ονομασία Ρωμαίος και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το λαό λεγόταν Ρωμανία, και οι κάτοικοι Ρωμαίοι» (Γ. Κορδάτος, Ακμή και Παρακμή του Βυζαντίου, σελ. 20).

Σχόλια στο: http://www.pare-dose.net/