θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, December 19, 2017

Πρωτέως μεταμόρφωσις ποιητικοὶ καὶ τεράστιοι μῦθοι δοκοῦσιν.

 
 
Θυγάτηρ δ' Εἰδοθέα διὰ πατρὸς ἀδικίας ξένον εὖ
ποιοῦσα καὶ γινομένη προδότις αὐτοῦ· δεσμοὶ μετὰ
τοῦτο καὶ Μενέλαος ἐνεδρεύων·
         εἶθ' ἡ πολυπρόσωπος
εἰς ἅπαντα ἃ βούλεται Πρωτέως μεταμόρφωσις ποιητικοὶ
καὶ τεράστιοι μῦθοι δοκοῦσιν, εἰ μή τις οὐρανίῳ ψυχῇ
τὰς ὀλυμπίους Ὁμήρου τελετὰς ἱεροφαντήσειε.
 
Heraclitus Phil., Allegoriae (= Quaestiones Homericae) (1414: 001)
“Héraclite. Allégories d'Homère”, Ed. Buffière, F.
Paris: Les Belles Lettres, 1962.
Chapter 64, section 4, line 2