θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, December 27, 2017

Ὁ αἰώνιος ἐχθρὸς (ἐν πνεύματι) τῶν Ἑλλήνων, ἀποβλέπει σὲ πλῆθος «φαραωνικῶν- πληγῶν).Ἀγαπητὲ κ. διευθυντά,

Ὁ νέος... «ἄγνωστος» κοσμοεξουσιαστὴς εἶναι «ἀνομολόγητος», λόγω τοῦ φόβου ποὺ ἐνσπείρει καὶ τοῦ ὀλέθρου ποὺ προκαλεῖ («Δ»,τ. 289). Ἂς θυμηθοῦμε τὴν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, τὴν Μαγδαληνὴ Ὠλμπράϊτ, ποὺ ἐφθέγξατο: «Αὐτὸ ποὺ κάναμε
στὴ Σερβία (δηλαδή τοὺς «βιβλικοὺς βομβαρδισμούς») δὲν χρειαζότανε. Τὸ κάναμε γιὰ παραδειγματισμὸ ἐκείνων ποὺ θὰ θελήσουν στὸ μέλλον νὰ ὀρθώσουν ἀντιστάσεις στὶς δικές μας θελήσεις». Αὐτὸς εἶναι ὁ «Δαίμονας» ποὺ κυβερνᾷ.
Καὶ εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ κυβερνᾷ τὴν Ἀγγλία (ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ντισραέλι καὶ ὄχι μόνον...) καὶ κυβερνᾷ τὶς ΗΠΑ (οὐσιαστικὰ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ροῦσβελτ) καὶ εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος, ποὺ ἔχει σκοπό του νὰ πραγματοποιήσῃ τὰ σχέδιά του.
Ὁ αἰώνιος ἐχθρὸς (ἐν πνεύματι) τῶν Ἑλλήνων, διεκδικῶντας τὴν Παγκόσμια Αὐτοκρατορία, ἀποβλέπει σὲ πλῆθος «φαραωνικῶν- πληγῶν) στὸ κορμὶ τῆς Ἑλλάδας, μὲ πρωταρχικὴ τὴν πλήρη πτώχευση τοῦ λαοῦ καὶ ἀπογύμνωσή του ἀπὸ τὶς ποικιλώνυμες τράπεζες (ὑποχείρια τοῦ Παγκόσμιου Κεφαλαίου). Ἔτσι σταδιακὰ μὲ τὴν ὑπογεννητικότητα καὶ τὴν μετάλλαξη τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὶς ὀρδές, κυρίως μουσουλμάνων (ὑποχείριών του) λαθρομεταναστῶν, εὐελπιστεῖ, πὼς θὰ ἐξωθήσῃ καὶ τοὺς λίγους ἐναπομείναντες Ἕλληνες
ἔξω ἀπὸ τὴν πατρῴα τους γῆ.
Καὶ ἀναζητῶ συνεχῶς ἀπαντήσεις στὸ μέχρι τώρα ἀναπάντητο ἐρώτημά μου: Ὥς πότε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ἀνέχεται τὶς ἀθλιότητες αὐτὲς τῶν «ταγῶν» του;

Μετὰ τιμῆς

Σταῦρος Μελισσινὸς
Μέλος τῆς Ἑταιρείας Γάλλων
Θεατρικῶν Συγγραφέων
 
ΔΑΥΛΟΣ/292, Ἰούνιος 2006