θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 29, 2017

Τέτοιες εἰκόνες, ποὺ προκαλοῦν τὴ νοημοσύνη ἑνὸς Έλληνος.

 

Σὲ ὅλη τὴ χριστιανικὴ εἰκονογραφία ἡ ἁγία Μαρίνα ἀπεικονίζεται νὰ πιάνῃ ἀπὸ τὰ κέρατα τὸ Σατανᾶ καὶ νὰ τὸν κτυπάῃ μὲ ἕνα σφυρὶ στὸ κεφάλι. Οἱ σύγχρονοι Νεοέλληνες - ἀπόγονοι τῶν φιλοσόφων, τῶν ποιητῶν, τῶν ἐπιστημόνων, τῶν τραγικῶν κ.τ.λ.- ἀποδίδουν
θρησκευτικὴ λατρεία καὶ τιμὲς σὲ τέτοιες εἰκόνες, ποὺ προκαλοῦν τὴ νοημοσύνη ἑνὸς λογικὰ σκεπτόμενου ἄνθρωπου.
 
Γιὰ τὴν διαιώνιση τῆς ἀποβλάκωσής τους μεριμνοῦν οἱ χριστιανοὶ ταγοί: «Εἶναι ὀνομαστὲς οἱ νίκες τῆς ἁγίας Μαρίνας ἐναντίον τοῦ Σατανᾶ, τὸν ὁποῖο ἔπιασε ἀπὸ τὰ κέρατα καὶ τὸν πάτησε. Γι’ αὐτό, ὅποιοι ἔχουν πολλοὺς πειρασμούς, ἐπικαλοῦνται τὴ χάρη της καὶ νικοῦν. Ὁ Σατανᾶς τρέμει τὶς ἁγίες καὶ τοὺς ἁγίους.»
 
(Ἀρχι-μανδρίτη Τ. Κιλίφη, «Ἀλφαβητάρι προσευχῶν. Βασκανία - Ἐξορκισμοί», ἔκδ. Κιλίφη,
Ἀθήνα 2005.)
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006