θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, December 25, 2017

Οἱ διάφοροι τηλεπωλητὲς ἑλλαδέμποροι που είναι ορθόδοξοι «μέχρι τὰ μπούνια»

 
 
Ο Σύγχρονος Ναὸς τοῦ Σολομῶντος

Διερωτᾶται κανείς, πῶς οἱ διάφοροι τηλεπωλητὲς ἑλλαδέμποροι, ορθόδοξοι «μέχρι τὰ μπούνια», ποὺ διαφημίζουν βιβλία τοῦ «εἰδωλολατρικοῦ» Ἑλληνικοῦ
Πολιτισμοῦ, κατορθώνουν νὰ γεφυρώνουν τὴν ἰδεολογική τους σχιζοφρένεια, κινούμενοι μεταξὺ δύο μεγεθῶν, ποὺ ὄχι μόνο ἱστορικὰ εἶναι ἀπολύτως ἀσυμβίβαστα (ὅταν ἐπεκράτησε ὁ Χριστιανισμὸς ἐξαφάνισε τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό), ἀλλὰ καὶ φιλοσοφικὰ ἀπέχουν ἔτη φωτὸς μεταξύ τους.
Ἀπάντηση λογικὴ στὴν ἀπορία αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ βέβαια. Μπορεῖ ὅμως νὰ ὑπάρξῃ οἰκονομικὴ ἀπάντηση, ὁπότε ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἶναι ἁπλῶς «χρῆμα», μιὰ ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Γιαχβὲ μπορεῖ νὰ συγκατοικῇ ἄνετα μὲ τὸ θησαυροφυλάκιο τῆς Ἱερουσαλὴμ κάτω ἀπὸ τὴ στέγη τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.

Γ.Σ.Π.
 
ΔΑΥΛΟΣ/291, Μάιος 2006