θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, December 28, 2017

Τὰ «γύφτικα σκεπάρνια» τῆς Βυζαντινορωμιοσύνης

 
Ναός από Χαρτόνι / ναός στο σπίτι
 
 
Τὰ «γύφτικα σκεπάρνια» τῆς Βυζαντινορωμιοσύνης

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Ἀπὸ χιλιάδες χιλιόμετρα μακριὰ καὶ σὲ περίοδο Ἀποκριᾶς παρακολούθησα πέρυσι γιὰ λίγο τὴν ὁρκωμοσία τοῦ νέου προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ μερικὲς μέρες ἀργότερα τὴν ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρῶτα ἡ πομπώδης εἴσοδος τοῦ χοροῦ τῶν ἀρχιερέων στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ρωμαϊκὲς σάλπιγγες καὶ ὁ Δικέφαλος ἔλειπαν. Ἡ ἁπλῆ, σεμνὴ καὶ διακριτικὴ παρουσία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας θὰ ἦταν πιὸ
ἁρμόζουσα. Ἡ ὁρκωμοσία θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ μὲ ἁπλῆ ἀνάταση τῆς χειρός. Ὅσο γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀξίζει νὰ θαυμάζῃ κα
νεὶς τὴν πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου, ποὺ ἀπὸ ἄγνοια, ἐγκλωβισμὸ ἢ συμφέρον καμαρώνουν κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ λαοῦ μας «σὰν γύφτικα σκεπάρνια» ἀκούγοντας τὰ
δηλητηριώδη ἐμέσματα τοῦ Ταράσιου καὶ τῆς
κλίκας του, ποὺ ἀναθεματίζουν τοὺς Ἕλληνες
7 ἐπὶ 3 = 21 φορές. Ὅσο γιὰ τὸν Πρόεδρο, ποὺ
ἐγκλωβισμένος καὶ πρὸ τετελεσμένων διάβαζε
τὸ «πιστεύω», ἀναρωτιέται κανείς, πόσο ἄνετα ἔνοιωθε καὶ ἂν ὄντως εἶναι πρόεδρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ τὸ πιστεύω ἔπρεπε νὰ γυρίσῃ πρὸς δυσμάς, νὰ ἀποτάξῃ πρῶτα τὸν Σατανᾶ (Ἑωσφόρο-Προμηθέα) 3 φορές, νὰ φτύσῃ 3 φορὲς καὶ μετὰ γυρίζοντας πρὸς ἀνατολὰς νὰ ἀπαγγείλῃ μὲ στόμφο τὸ Σύμβολο τῆς
Πίστεως. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι τὴν ἑπόμενη φορὰ
τὸ τελετουργικὸ θὰ εἶναι πλῆρες!
Ὅμως ἀπὸ τὸ ἐναπομεῖναν καμένο κούτσουρο τοῦ ἑλληνικοῦ μεγαλείου συνεχίζουν νὰ ξεπετάγονται βλαστάρια ὑπὸ τὴν μορφὴ θεάτρου,
πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων κ.λπ. Γι’ αὐτὰ τὰ βλαστάρια δὲν χρειάζονται πλέον τὰ μεγάλα μαχαίρια τοῦ Ἀλάριχου,
οὔτε τὸ ἰκρίωμα δίπλα στὴν πυρά, ἀλλὰ ἁπλᾶ
τροχισμένα σκεπάρνια, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὸ
προκατασκευασμένο καλούπι τοῦ Νεοέλληνα
τουτέστιν: πολιτικοκοινωνικά: ρωμαιοβυζαντινός, θρησκευτικά: ἰουδαιοχριστιανὸς καὶ πολιτιστικά: τουρκίζων (ἀμὰν - γιαβρούμ - βάι-
βάι!). Καὶ τέτοια σκεπάρνια ὑπάρχουν ὑπεραρκετά, καλογυαλισμένα μὲ πανεπιστημιακὰ διπλώματα καὶ τίτλους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, πολιτικά, θρησκευτικά, δικαστικά, ἀκαδημαϊκά, δημοσιογραφικά, τηλεοπτικὰ καὶ πάσης ἄλλης φύσεως καλοπληρωμένα σκεπάρνια. Γι’ αὐτὸ καὶ ἴσως στὸ μέλλον τὸ σκεπάρνι ἐκτὸς ἀπὸ ἐπιθεώρηση νὰ καθιερωθῇ
καὶ ὡς ἐθνικὸ σύμβολο.

Μὲ πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς
Γιάννης Γιαννικόπουλος
Λὸς Ἄντζελες, Καλιφόρνια
 
ΔΑΥΛΟΣ/290, Ἀπρίλιος 2006