θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 29, 2017

Σχολικὰ βιβλία γιὰ ἱεροσπουδαστήρια...

 
 
Κύριε διευθυντά,
Μὲ ἀγανάκτηση σήμερα πῆρα στὰ χέρια
μου τὰ βιβλία τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς τῆς
Α΄ Γυμνασίου καὶ τῆς Α΄ Λυκείου καὶ διαπίστωσα τὸ χάλι ποὺ ἔχει ἐπιβάλλει ἡ ἐπίσημη χριστιανο-εβραιοκρατούμενη παιδεία μας. Ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν
τῆς Α΄ Λυκείου, ποὺ τιτλοφορεῖται «Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Λατρεία», μὲ λίγα λόγια πληροφορούμεθα ὅτι: «χαρήκαμε τὸ πάνσοφο
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου…, ποὺ κορυφώθηκε μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν δημιουργία τῆς Ἐκκλησίας του
(ἐδῶ εἶναι τὸ ψητὸ μᾶλλον!). Γνωρίσαμε (;)
τὸν τριαδικὸ Θεὸ καὶ γίναμε (;) παιδιὰ καὶ
κληρονόμοι του. Ἡ εὐτυχία μας θὰ εἶναι αἰώνια». Ὅσο γιὰ τὸ περιεχόμενο, ἀφήστε καλύτερα, μιὰ ματιὰ τοῦ ἔρριξα καὶ ἔφριξα.
 
Πᾶμε τώρα στὴν Ἱστορία τῆς Α΄ Λυκείου, ποὺ τιτλοφορεῖται «Ἱστορία τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου – Ἀπὸ
τοὺς Προϊστορικοὺς (!) πολιτισμοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἕως τὴν Ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ». Νομίζω, πὼς ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου μιλάει ἀπὸ μόνος
του. Θὰ συμπληρώσω, τὸ ὅτι καὶ πάλι αὐτὸς ὁ
«ἀλητήριος» ὁ Ἰουλιανὸς ἀναφέρεται ὡς Παραβάτης σὲ μισὴ παράγραφο...(καὶ πολὺ τοῦ εἶναι, ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ παπα-Μεταλληνός).Ἀκολουθεῖ τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς Α΄ Γυμνασίου μὲ τίτλο «Ἀρχαία Ἱστορία». Οἱ πρῶτες δύο
σειρὲς τοῦ βιβλίου ἀπὸ τὸ πρῶτο μάθημα ἐμπεριέχουν ὅλη τὴν οὐσία: «Πρὶν ἀπὸ περίπου
2.500.000 χρόνια ἐμφανίζονται στὴν Ἀφρι-
κή (!) οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι.» Νόμιζα, ὅτι μετὰ
ἀπὸ αὐτὸ δὲν θὰ ἔβλεπα κάτι χειρότερο στὰ
βιβλία τῶν παιδιῶν στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση – ὁ μικρότερος υἱὸς (Γ΄ Δημοτικοῦ)
δὲν ἔχει φέρει ἀκόμη τὰ βιβλία – ἀλλὰ πλανήθηκα πλάνην οἰκτρά.
 
Τὸ Μέγα Βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α΄ Γυμνασίου μὲ τίτλο «Παλαιὰ Διαθήκη – Ἡ Προϊστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ» μὲ ἔστειλε γιὰ μερικὲς ἀσπιρίνες διαβάζοντάς το. Εἶναι ὅ,τι πιὸ ἄθλιο καὶ ἀντιπαιδαγωγικό, νὰ διδάσκεται αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα
σὰν μάθημα σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης. Κάτι πρέπει νὰ γίνῃ τέλος πάντων. Ἀρκετὰ συγχύσθηκα καὶ πιστεύω ὅτι καὶ ἐσεῖς μαζί μου.
 
Καλὴ δύναμη σὲ ὅλους μας.
Μὲ τιμὴ
Μ.Β.
Στρατιωτικὸς
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006