θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, December 20, 2017

Ἁγιογραφίες καὶ Καρυάτιδες...

 
Ο σύγχρονος .....Ναβουθάι!


Ἁγιογραφίες καὶ Καρυάτιδες...

Βγαίνουν οἱ διάφοροι στὸ κρυφτούλι τῆς ἱστορικῆς παλιατζούρας νὰ δικαιώσουν τὸ Βυζάντιο, τοῦ ὁποίου ἡ ὀνομασία εἶναι ἐντελῶς φιλολογικὴ (κάποιου Γερμανοῦ ποὺ εἶχε ἄγνοια τοῦ ἑλληνικοῦ φωτός) καὶ νὰ κατηγορήσουν τὸν «Δαυλό», ὅτι ἀρνεῖται τὴν πολιτισμικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ (δηλ. τὸν ἀνθελληνικὸ βυζαντινὸ Μεσαίωνα),ἀφοῦ τὸ σύστημα τοὺς παρέχει πλούσια τὰ προπαγανδιστικά του μέσα «ἐνημέρωσης».
Καὶ ἡ ἀντίθεσή μας βρίσκεται, στὸ ὅτι  μέχρι σήμερα οἱ θεοκεντρικοὶ κληρονόμοι τους τῆς Ρωμιοσύνης τοῦ Γιαχβέ, τὸ ἴδιο ἀμετανόητοι, συνεχίζουν τὸν ἀσιατισμό, χέρι χέρι μὲ τὸν ἰσοπεδωτικὸ νεοφιλελεύθερο οἰκουμενισμό. Οἱ Ἀλάριχοι σήμερα διαθέτουν τὴν τελευταία λέξη τῆς τεχνολογίας εἰς τὴν ὑπηρεσία τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ οἱ βυζαντινὲς ἁγιογραφίες τους δὲν
μποροῦν νὰ σταθοῦν ἀπέναντι στὶς Καρυάτιδες, τὴν Ἀφροδίτη... Θὰ συνιστοῦσα στοὺς διάφορους βαρύγδουπους τῆς στρατευμένης θεοκεντρικῆς παραποίησης τῆς Ἱστορίας νὰ διαβάσουν τὸν «Δαυλό». Εἶναι βέβαιο, ὅτι στὶς σελίδες του παρελαύνει κρυστάλλινη ἡ Ἱστορία μὲ τὰ πραγματικά της νήματα, ποὺ τὴν κινοῦν, ἄλλωστε προβάλλει ὡλοκληρωμένο τὸ δρᾶμα τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας. Βλέπεις, ἐδῶ δὲν περνᾶνε τὰ οἰκονομικο-θεοκεντρικὰ μέσα τοῦ συστήματος, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν ἀχίλλειο πτέρνα του.

Π. Γ. ΔΑΥΛΟΣ/292, Ἰούνιος 2006