θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, December 20, 2017

Ὁ «πόλεμος» τῆς Θεοκρατίας ἐναντίον τῆς Ἐπιστήμης

 
 
Ὁ «πόλεμος» τῆς Θεοκρατίας ἐναντίον τῆς Ἐπιστήμης
Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου
Στὸ βιβλίο «Προϊστορικὸς Κόσμος» (ἐκδ. Oxford-
Ντουντούμης) διάβασα ὅτι τὰ ἀπολιθωμένα ὀστᾶ τοῦ
Ἀνθρώπου τοῦ Πεκίνου, ποὺ ἀνῆκαν στὸν «Ὄρθιο
Ἄνθρωπο» ὁ ὁποῖος ζοῦσε στὴν Κίνα πρὶν ἀπὸ
500.000 χρόνια, τὸ 1941, λίγο πρὶν ἀρχίσῃ ὁ πόλεμος ΗΠΑ-Ἰαπωνίας, ἀποφασίστηκε νὰ σταλοῦν στὴν
Ἀμερική, γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὰ χέρια τῶν Ἰαπώνων.
Ὅμως δὲν ἔφτασαν ποτὲ στὸν προορισμό τους. Μέχρι σήμερα ἡ τύχη τῶν ὀστῶν τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ Πεκίνου παραμένει ἄγνωστη.
Εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ δυνάμεις τῆς Θεοκρατίας
καὶ τῶν ἄλλων ἀντιδραστικῶν κύκλων ἐξαφάνισαν
τὰ λείψανα τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ Πεκίνου, γιατὶ ἔτσι
«περνᾷ» ἡ διδασκαλία τους, τὸ δόγμα τους περὶ δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν
θεό.
Ὁ Ἄγγλος ἐπίσκοπος Ἄσερ ἔλεγε ὅτι ὁ θεὸς δημιούργησε τὸν κόσμο τὸν Ὀκτώβρη τοῦ 4004 π.Χ.
Ματαιοπονοῦν ὅμως, γιατὶ εἶναι τόσα τὰ λείψανα
τῶν ζῴων καὶ τοῦ ἀνθρώπου στὴν Ἀφρική, Ἀσία καὶ
Εὐρώπη ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἐξέλιξη, ὥστε μέσα
σὲ λίγες γενιὲς θὰ σταματήσῃ ἡ κυριαρχία τους πάνω στὶς μᾶζες.
Ὁ μεγάλος ἱστορικὸς Will Durant γράφει κάπου στὴν «Ἱστορία τοῦ Πολιτισμοῦ» ὅτι οἱ τρεῖς
τελευταῖοι αἰῶνες ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερο δρᾶμα
τῆς Ἐκκλησίας λόγῳ τῆς ἀνάπτυξης τῆς ἐπιστήμης
φυσικά.
Γιὰ νὰ ἰδῆτε τὴν πανουργία τῶν θεοκρατῶν,
σᾶς ἀναφέρω τὰ ἑξῆς: Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια εἶχα
ἐπισκεφθῆ τὴν ἀρχαία Μεσσηνία καὶ συνάμα τὸ νεώτερο μοναστήρι τοῦ Βουλκάνου (τὸ παλαιὸ εἶναι
στὴν κορυφὴ τῆς Ἰθώμης).
 Στὴ βορεινὴ πλευρὰ τοῦ τοίχου τοῦ μοναστηριοῦ εἴχανε ἐντοιχίσει σπασμένο πόδι σὲ κάθετη θέση (ἀπὸ τὸν ἀστράγαλο καὶ κάτω) ἀρχαίου ἑλληνικοῦ ἢ ρωμαϊκοῦ ἀγάλματος, ἀπὸ περιφρόνηση μᾶλλον πρὸς τὴν ἀρχαία τέχνη. Πρὶν ἀπὸ δυὸ ἑβδομάδες ἐπισκέφτηκα πάλι τὰ ἀρχαῖα καὶ τὸ μοναστήρι. Τὸ πόδι ἔλειπε. Ἐπειδὴ πολλὰ
ἔχουνε γραφτῆ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀρχαίου
Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῶν μνημείων του ἀπὸ
τοὺς χριστιανούς, εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ κα"λ"όγηροι τοῦ μοναστηριοῦ ἐξαφάνισαν τὸ πόδι, γιὰ νὰ
ἀποφύγουνε τὶς ἐναντίον τους κατηγορίες περὶ
ἀνθελληνισμοῦ τους.

Μετὰ τιμῆς
Γεώργιος Ταμβάκης
Φιλόλογος, Φιλιατρά
 
ΔΑΥΛΟΣ/272-273, Αὔγ. - Σεπτ. 2004