θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 29, 2017

Τὸ ἑλληνοχριστιανικὸ ἰδεολόγημα τῆς ρωμιοσύνης

 
 
Τὸ ἑλληνοχριστιανικὸ ἰδεολόγημα τῆς ρωμιοσύνης,
ποὺ κατασκευάσθηκε στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους κι ἀκόμα προπαγανδίζεται μὲ τὴν παρεχόμενη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων «Παιδεία» στὰ σχολεῖα
τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας, ἀποπροσανατολίζοντας
τοὺς Νεοέλληνες, εἶναι ἄγνωστο ἐκτὸς συνόρων.
Ἐκεῖ ἀναφέρεται, πὼς «Βυζάντιο καὶ Βυζαντινὴ
Αὐτοκρατορία εἶναι ὀνόματα, ποὺ δόθηκαν στὴν
Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία τὸ Μεσαίωνα
(5ος - 15ος αἰῶνας). Οἱ Βυζαντινοὶ θεωροῦσαν τοὺς
ἑαυτούς τους ὡς Ρωμαίους, καὶ ἡ αὐτοκρατορική
τους πρωτεύουσα στὴν Κωνσταντινούπολη (τώρα
λέγεται Ἰστανμπούλ) ἦταν γνωστὴ ὡς “Νέα Ρώμη”».

(Ἀπὸ πινακίδα τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου.)
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006