θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 16, 2017

Μόνο τρείς χώρες απέμειναν!

 

 
Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες, οι οποίες απαριθμούνται παρακάτω, ήταν και εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επίθεση από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι χώρες αυτές έχουν υποστεί επίθεση

It is not a coincidence that these country, which are listed above were and are still being under attack by the western media, since one of the main reasons these countries have been under attack