θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 22, 2017

Ἄρχισαν νὰ ξυπνοῦν ἀπὸ τὸ λήθαργό τους

 
 
 
 
Κύριε διευθυντά,
Μὲ τὶς ἀποκαλύψεις ποὺ ἔγιναν καὶ ποὺ ἀφοροῦν τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας πολλοὶ Ἕλληνες
ἄρχισαν νὰ ξυπνοῦν ἀπὸ τὸν λήθαργό τους καὶ
ἐπιτέλους εἶδαν τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῶν ἐκπροσώπων τῆς θρησκείας τῆς ἐρήμου.
Τόσα χρόνια ὁ «Δαυλός» ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια. Ἐλπίζω νὰ συνεχίσῃ μὲ ἀμείωτο ρυθμό.
Μὲ τιμὴ
Νίκος Κατσικίδης
 
ΔΑΥΛΟΣ/282, Ἰούλ.-Αὔγ. 2005