θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 30, 2017

Ακόμη και το σύμβολο του γκρίζου λύκου το πήραν από τους Έλληνες!

 
 
Ακόμη και το σύμβολο του γκρίζου λύκου το πήραν από τους Έλληνες!
 
Ο Τρώας Δόλων φορά δορά γκρίζου λύκου.
 
Έτσι είπε, και επίορκα ορκίστηκε, και τον ξεσήκωσεν
κι ευθύς στους ώμους έβαλε τα καμπύλα τόξα
ντύθηκε απ’ έξω με δέρμα γκρίζου λύκου,
στο κεφάλι φόρεσε κράνος από κουνάβι,
πήρε οξύ ακόντιο,
και κινάει να πάει προς τις νήες 
και δεν ήτανε γραφτό του,
γυρνώντας απ᾿ τα πλοία, στον Έχτορα να φέρει πληροφορίες.
 
 
10.332  Ὣς φάτο καί ῥ' ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ' ὀρόθυνεν·
αὐτίκα δ' ἀμφ' ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα,
ἕσσατο δ' ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο,
10.335  κρατὶ δ' ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ' ὀξὺν ἄκοντα,
βῆ δ' ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ' ἄρ' ἔμελλεν
10.337  ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν.
Ιλιάς Ραψ. Κ΄ 332 - 337