θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 24, 2017

Τὰ περιττὰ στοιχεῖα τῆς παράδοσής «μας»...

 
 
Θεόδωρος Ακρίδας, διδάσκαλος
και συγγραφέας Βυζαντινής ρινοφωνίας.  
 
Κύριε Λάμπρου,
Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν πρωτοψάλτη τῆς
"Ἱερᾶς" Μητροπόλεως Μεσολογγίου κ. Θεόδωρο Ἀκρίδα, ποὺ ἀπεφάσισε νὰ τὰ «ψάλῃ» διὰ μηνύσεως στὴν κ. Δόμνα Σαμίου, ἐπειδὴ ἡ τελευταία τραγούδησε σκωπτικὰ ἀποκριάτικα τραγούδια. Στὸ πλευρό του στάθηκαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ – ὡς ἄλλοι Ζορρὸ – οἱ μαυροντυμένοι «προστάτες» τοῦ «Ἑλληνορθόδοξου» Πολιτισμοῦ μας, οἱ ἱερωμένοι μας, μὲ μαέστρο τὸν προκαθήμενό τους, ὁ ὁποῖος
δὲν ἀρκέστηκε νὰ ὑβρίσῃ ὡς «χυδαῖα» τὰ διονυσιακὰ ἔθιμα, ἀλλὰ πρόσταξε καὶ τὸν ἐκπρόσωπο
πατέρα Ἐπιφάνιο νὰ μᾶς δώσῃ λίγα μαθήματα
«περὶ πολιτισμικῆς παράδοσης». Διατείνεται πὼς
«οἱ διονυσιακὲς γιορτές, στὶς ὁποῖες ἀνάγονται
αὐτὰ τὰ τραγούδια, δὲν εἶναι καὶ τὸ ἀντιπροσωπευτικώτερο δεῖγμα τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ καυχώμεθᾳ». Καὶ ὑπογραμμίζει («Ἔθνος», 11 Ἰαν. 2005): «Ἡ παράδοση κουβαλᾷ μαζί της περιττὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ὀφείλουμε νὰ περνοῦμε ἀπὸ τὸ κόσκινο τῆς πολιτιστικῆς μας ἀξιοπρέπειας».
Τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ὑπόδειξη! Κι ὅμως τὰ
πολιτιστικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπορρίπτει συνέβαλαν
καὶ συμβάλλουν στὴν ψυχικὴ ὑγεία τοῦ Ἕλληνα
ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Γι' αὐτὸ μὴν ἀπορῆτε,
ποὺ ἡ κ. Σαμίου «καταδέχτηκε νὰ ἑρμηνεύσῃ τέτοια τραγούδια, ποὺ δὲν τιμοῦν τὴν ἴδια καὶ τὸν
σύγχρονο πολιτισμό μας».

Πέτρος Βραχιώτης
Θεατρολόγος