θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, December 28, 2017

Ἡ συγγένεια τοῦ ὀνόματος «Σουμελᾶ» μὲ τὴν «Σεμέλη»

 


Ἡ συγγένεια τοῦ ὀνόματος «Σουμελᾶ» μὲ τὴν «Σεμέλη»

Κύριοι, Σχετικῶς μὲ τὸ δημοσίευμά σας τὸ ἀναφερόμενο εἰς τὴν Παναγίαν Σουμελᾶ (τεῦχος Ἰουνίου), ἐπιθυμῶ νὰ γνωρίσετε στοὺς ἀναγνῶστες σας, ὅτι τὸ ὄνομα «Σουμελᾶ», ὡς σχετιζόμενο μὲ τὴν Σεμέλη F/2 ἀν-ευ = ἄνευ Ἑλλοῦ,
ἄρα συσχ. μὲ τὸ ὄνομα Σελήνη, καίτοι Σελήνη, Ἑλένη ἐτυμολογοῦνται ἀπὸ τὸν ὅρον Σέλα-σ-ος, ἀπ’ ὅπου καὶ τὰ Ἑλένη, Lucia, Φωτεινή, Ἰστανμπούλ, Ἰζμίρ. Σουμελᾶ εἶναι εἰς (ὄρος) Μελᾶ, Ἰστανμποὺλ = εἰς (τὴν) Πόλιν, Ἰσμίρ = εἰς Σμύρνην καὶ εἰς Νικομήδειαν.
Ἡ παρετυμολογία δημιουργεῖ ἀσυγχώρητα
λάθη. Εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ Μικρασιατικὸς χῶρος διατηρεῖ εἰσέτι τὰ ἀρχαῖα τοπωνύμια ἔστω
καὶ παραμορφωμένα, ἐφ’ ὅσον οἱ ἀμαθεῖς Τοῦρκοι ποτὲ δὲν ἐγνώρισαν τὸ κάθε χαρακτηριστικὸν ὅλων τῶν περιοχῶν ποὺ κατέλαβον. Τώρα ἂν τὴν Ἁλικαρνασσὸν τὴν μετέβαλαν εἰς Μπουντροὺμ (βλ. Ἱππόδρομος), ἴσως νὰ ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπὸ τὰ ἄλογα τὰ ὁποῖα καθ’ ὁδὸν ηὗραν, οἱ ἄλογοι βρῆκαν τὰ ἄλογα.

Μετὰ τιμῆς
Δρ Κίμων Γ. Ηλιόπουλος
 
ΔΑΥΛΟΣ/290, Ἀπρίλιος 2006