θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, December 28, 2017

Ὁ προβληματισμὸς ἑνὸς μαθητῆ γιὰ τὴν ὕπαρξη Θεοῦ


 

Ὁ προβληματισμὸς ἑνὸς μαθητῆ γιὰ τὴν ὕπαρξη Θεοῦ
Ἀγαπητὲ «Δαυλέ»,
Πρὶν μερικὲς ἡμέρες εἶχα μία συζήτηση μὲ κάποιους συμμαθητές μου τὴν ὥρα τοῦ διαλείμματος. Καθὼς «φιλοσοφούσαμε», κάποιος μοῦ ἐξέφρασε τὴν βαθειὰ πίστη του στὸν Θεό. Τοῦ ἀπάντησα, πὼς δὲν ἴσχυε κάτι τέτοιο γιὰ μένα,
τοὐλάχιστον ὄχι ἔτσι ὅπως μᾶς παρουσιάζουν
τὴν ἔννοια τοῦ θείου. Ὅταν μοῦ εἶπε, ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ ἐκφράζεται ἀπὸ πολὺ σπουδαῖα
πρόσωπα, τοῦ ἀπάντησα μὲ ἕναν συλλογισμὸ
ποὺ εἶχα κάνει λίγο καιρὸ πρίν. Τοῦ εἶπα, πὼς
ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάρα πολὺ μικρὸς μπροστὰ
στὴ Γῆ. Καὶ ἡ Γῆ εἶναι ἀσύγκριτα μικρὴ μπροστὰ στὸν Ἥλιο. Μέσα στὸν Γαλαξία μας ὑπάρχουν δισεκατομμύρια ἥλιοι καὶ συνεπῶς τρισεκατομμύρια πλανῆτες σὰν τὴν Γῆ. Ἀναλογιστῆτε τώρα, πόσα δισεκατομμύρια γαλαξιῶν ὑπάρχουν στὸ Σύμπαν. Λοιπόν, ὅπως καταλαβαίνουμε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάρα πολὺ ἀσήμαντος,
γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ μιλήσῃ γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ
τὴ μορφὴ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ κατανοήσῃ καλὰ καλὰ τὴν ἀσύλληπτη ἔννοια τοῦ θείου, ὅπως καὶ ἂν τὸ ἐννοῇ αὐτὸ ὁ καθένας. Τοῦ
εἶπα λοιπόν, πὼς σ’ ἐμένα κανένας ἄνθρωπος
δὲν μπορεῖ νὰ μοῦ ἐξηγήσῃ κάτι τέτοιο καὶ γι’
αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω πουθενά.
Μὲ ἐκτίμηση

Εὐθύμιος Μπιρμπίλης
Ἅγιος Βασίλειος,
Ναυπακτίας
 
ΔΑΥΛΟΣ/290, Ἀπρίλιος 2006