θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 29, 2017

Ὁ Ἰησοῦς στέλνει τὸν Διάβολο «στὸ... διάολο»: «Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ.» (Ματθ. δ΄ 10, Λουκ. δ΄ 7.)

 
 
 
 Ὁ Ἰησοῦς στέλνει τὸν Διάβολο «στὸ... διάολο»:
 
«Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ.» (Ματθ. δ΄ 10, Λουκ. δ΄ 7.)
 
7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πᾶσα. 8 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου ...
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006