θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, November 13, 2017

Πάπας Κλήμης XIV: Αλίμονο, ήξερα ότι [ Οι Ιησουίτες] θα με δηλητηριάσουν.

 
"Αλίμονο, ήξερα ότι [ Οι Ιησουίτες] θα με δηλητηριάσουν. Αλλά δεν περίμενα να πεθάνω με τόσο αργό και απάνθρωπο τρόπο ». (1774)
Ο Πάπας Κλήμης XIV (ο οποίος είχε "για πάντα" καταργήσει το Ιησουητικό Τάγμα   το 1773)
“Alas, I knew they [i.e., the Jesuits] would poison me; but I did not expect to die in so slow and cruel a manner.” (1774)
Pope Clement XIV (Who had “forever” abolished the Jesuit Order in 1773)