θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 14, 2017

H ευθύνη που φέρει το Βατικανό και οι Ιησουίτες του στην έκρηξη των δύο παγκόσμιων πολέμων

 
 
"Το κοινό αγνοεί ουσιαστικά τη συντριπτική ευθύνη που φέρει το Βατικανό και οι Ιησουίτες του στην έκρηξη των δύο παγκόσμιων πολέμων - μια κατάσταση που μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τα γιγαντιαία οικονομικά στην διάθεση του Βατικανού και των Ιησουιτών του, δίνοντάς τους δύναμη σε τόσες πολλές σφαίρες, ειδικά από την τελευταία σύγκρουση. "

- Edmond Paris (συγγραφέας του βιβλίου Η μυστική ιστορία των ιησουιτών)
 
“The public is practically unaware of the overwhelming responsibility carried by the Vatican and its Jesuits in the starting of the two world wars – a situation which may be explained in part by the gigantic finances at the disposition of the Vatican and its Jesuits, giving them power in so many spheres, especially since the last conflict.”
– Edmond Paris (Author of the book The Secret History of the Jesuits)