θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 11, 2017

Αμβλώσεις σε γυναίκες που δεν είναι έγκυες

 
Η Carol Everett είναι πρώην ιδιοκτήτρια κλινικής αμβλώσεων. Αποκαλύπτει τι συμβαίνει πραγματικά πίσω από τις σκηνές, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι φόβοι μιας γυναίκας είναι κακοποιημένοι από μια επιχείρηση που είναι μόνο εκεί για να κάνει ακραία κέρδη. Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση αμβλώσεων σε γυναίκες που δεν είναι έγκυες. Καταγράφηκε τον Ιούνιο του 1990 στο Κοινοβουλευτικό Παράρτημα του Queensland.
 
Carol Everett is a former abortion clinic owner. She reveals what really goes on behind the scenes, including how a woman's fears are preyed upon by a business that is only there to make an extreme profit. This includes performing abortions on women who are not pregnant. Recorded June 1990 in Queensland's Parliamentary Annexe.