θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 11, 2017

Η κυβέρνησή σας δεν θέλει να σκέφτεστε πάρα πολύ.

 
Ο Jordan Maxwell εξηγεί πώς η κυβέρνησή σας δεν θέλει να σκέφτεστε πάρα πολύ. Θέλουν να διασκεδάζετε, να είστε πολύ απασχολημένοι για να σκεφτήτε, έτσι ώστε να μην μπείτε στο δρόμο τους.
 
Jordan Maxwell explains how your government doesn´t want you to think too much. They want you to be entertained, to be too busy to think so that you don´t get in their way.