θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 12, 2017

ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Η απείθεια είναι το ίδιο πράγμα με την αμυαλιά;

 
ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Dio Chrysostomus 
 
ὡς μέγα τι μαρτυρεῖν ἔοικεν αὐτοῖς τὸ ξυνιέναι τῆς αὑτοῦ γνώμης καὶ πείθεσθαι τοῖς λόγοις. ἢ τοῦτο μὲν σχεδὸν οὗ ἕνεκά φαμεν· πᾶσι τοῖς ὀρθῶς λέγουσιν οὐδέποτε οὐδεὶς ἀπειθεῖ τῶν ξυνιέντων· ἀλλ' ἔστιν ἡ ἀπείθεια ταὐτὸν ἀξυνεσίᾳ;
 
Ποτέ κανείς από όσους έχουν μυαλό, δεν δείχνει ποτέ ανυπακοή σε όσους μιλάνε σωστά, αλλά η απείθεια είναι το ίδιο πράγμα με την αμυαλιά;
 
None of those who have a mind never show disobedience to those who speak correctly,  but disobedience is the same thing as brainless?