θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, October 27, 2017

Έγγραφα για τον JFK: Γενικός Χειρουργός: Ο Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος του.

 
Έγγραφα για τον JFK
  Γενικός Χειρουργός: Ο Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος του.
  2 σκοπευτές - Ένας σε αποθήκη βιβλίων & άλλος σε γέφυρα πάνω από πάρκο.
  Επίσης: ο Ruby πήρε την
Όσβαλντ στη δουλειά, τοποθετώντας τον στο κτήριο.
 
JFK Documents
 Surgeon General: Oswald did not act alone.
 2 shooters - book depository & bridge over park.
 Also: Ruby got Oswald the job, placing him in bldg.