θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, October 27, 2017

Η παγκοσμιοποίηση είναι κομμουνισμός με άλλο όνομα.


Η παγκοσμιοποίηση είναι κομμουνισμός με άλλο όνομα.
   Ο παγκοσμιοποιητική ατζέντα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις τακτικές κ.λπ., και η ανακάλυψη των δικτύων δίνει φόντο και πληροφορίες ...
 
Globalism is Communism rebranded
  The globalist agenda site gives detailed information on its goals, tactics, etc, and Discover the Networks gives background and curren...