θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, October 26, 2017

Δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στις ΗΠΑ διδάσκει σεξουαλική αγωγή.

 
 
Δεν θυμάμαι οι δάσκαλοι μου να το κάνουν αυτό στο σχολείο μου.
  Ίσως δεν ήμουν την ημέρα εκείνη ...

I don’t remember the teachers doing this in my junior high school.
 Perhaps I was absent that day....