θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, October 27, 2017

Η επιδημία των οπιοειδών είναι τόσο ανεξέλεγκτη .....

 
Η επιδημία των οπιοειδών είναι τόσο ανεξέλεγκτη στη χώρα αυτή, που τώρα πουλάει το NARCAN χωρίς ιατρική συνταγή για να αντιμετωπίσει μια υπερβολική δόση.
 
The opioid epidemic is so out of control in this country that they are now selling Narcan without a prescription to counter an over dose.