θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, September 12, 2017

Viktor Orbán: Η Ευρώπη θα συνεχίσει να ανήκει στους Ευρωπαίους;

 
"Το θέμα των επόμενων δεκαετιών είναι το κατά πόσον η Ευρώπη θα συνεχίσει να ανήκει στους Ευρωπαίους; - Viktor Orbán
 
"The question of the upcoming decades is whether Europe will continue to belong to Europeans!
– Viktor Orbán