θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, September 25, 2017

Το προνόμιο του κρατικού μυστικού - The state secrets privilege προέρχεται από την Αγγλία .

 
Το προνόμιο του κρατικού μυστικού - The state secrets privilege - προέρχεται από την Αγγλία όπου ο νόμος επιτρέπει στον βασιλιά ή τη βασίλισσα το «Crown Privilege», το οποίο δίνει στον μονάρχη το απόλυτο δικαίωμα να αρνηθεί να μοιραστεί πληροφορίες με το Κοινοβούλιο ή τα δικαστήρια.
 
The state secrets privilege originates in England where the law allows the king or queen the “Crown Privilege,” which grants the monarch the absolute right to refuse to share information with Parliament or the courts.